Laxå kommun
Laxå kommun

Bostadsanpassning

Den som är funktionshindrad kan ha rätt till bidrag för anpassning av bostaden.

Bidrag kan beviljas oavsett om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äger sin bostad. Bidraget är inte inkomstprövat. Bidrag kan endast ges för att anpassa hemmets fasta funktioner till exempel:
* montering av ramper
* automatisk dörröppning/stängning
* särskild inredning och utrustning i kök samt i hygienutrymmen
* installation av så kallade spistimer
* borttagning av trösklar och breddning av dörrar
* montering av ledstänger och stödhandtag

Varje ansökan bedöms individuellt och dessutom krävs ett intyg från arbetsterapeut eller läkare som styrker behovet av anpassningsåtgärderna.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-07-01 10.35

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Bostadsanpassning
695 80  Laxå

Handläggare:
Siv Lamprecht
Tfn: 0584-47 31 66

Byggnadsinspektör:
Mattias Appelgren
Tfn: 0583-820 49