Laxå kommun
Laxå kommun

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan medföra att du behöver extra hjälp och stöd i din vardag.

Det kan ofta uppfattas som att människor med funktionsnedsättning, alltid är handikappade. Oftast är det dock hinder i omgivningen som gör att en person blir handikappad.

Om du har ett fysiskt, psykiskt eller en intellektuell funktionsnedsättning, har du möjlighet att ansöka om stöd och service för att kunna leva som andra, och aktivt delta i samhället.

Biståndshandläggare utreder och beslutar om insatserna, och dess omfattning. Kontaktuppgifter och telefontider till biståndshandläggarna i kommunen, hittar du till höger på den här sidan.

I menyn här till vänster hittar du information om olika insatser.

Alla som arbetar inom funktionsnedsättning har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-13 15.25

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

Enhetschef personliga assistenter, kortis
Stefan Schön
Tfn:0584-47 33 89

Enhetschef daglig verksamhet, gruppboenden LSS samt socialpsykiatri
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

Biståndshandläggare

Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

Biståndshandläggare
Vakant
Tfn: 0584-47 32 63

Tfn-tid vardagar kl. 8.30-9.30

Arbetsterapeuter
Tfn: 0584-47 32 90
Tfn: 0584-47 32 69