Laxå kommun
Laxå kommun

Avgift

Vad kostar insatserna?

Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamhet, kulturella verksamheter och måltider vid korttidsboende och kortidstillsyn.

Taxe- och avgiftsnämnden debiterar hälso- och sjukvård för personer som tillhör LSS. Dessa insatser rapporteras av distriktssköterskan.

Har du frågor kring avgifter, eller andra frågor om LSS? Kontakta då någon av LSS-handläggarna. Kontaktuppgifter finns här till höger.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-07-02 11.04

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Områdeschef IFO/LSS
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 31 31

Enhetschef personliga assistenter, kortis
Stefan Schön
Tfn:0584-47 33 89

Enhetschef daglig verksamhet, gruppboenden LSS samt socialpsykiatri
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19


LSS-handläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

LSS-handläggare
Kia Andersson-Kvist
Tfn: 0584-47 32 63

Tfn-tid vardagar kl. 8.30-9.30