Laxå kommun
Laxå kommun

Avgift

Vad kostar insatserna?

Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamhet, kulturella verksamheter och måltider vid korttidsboende och kortidstillsyn.

Taxe- och avgiftsnämnden debiterar hälso- och sjukvård för personer som tillhör LSS. Dessa insatser rapporteras av distriktssköterskan.

Har du frågor kring avgifter, eller andra frågor om LSS? Kontakta då någon av LSS-handläggarna. Kontaktuppgifter finns här till höger.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-13 15.26

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

LSS-handläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

LSS-handläggare
Vakant
Tfn: 0584-47 32 63

Tfn-tid vardagar kl. 8.30-9.30