Laxå kommun
Laxå kommun

Boenden inom LSS

Personer med funktionsnedsättningar har möjlighet till stöd i form av bostad med särskild service. Boendet ska vara utformat så att den som bor där, ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet i boendet ges utifrån individens behov, och erbjuder närhet till personal dygnet runt om behov finns. Behovet prövas enligt gällande lagstiftning.

Laxå kommun har två gruppbostäder, Björkebo och Tallbacken. Båda boendena finns i Saltängsområdet, Laxå, och erbjuder boende till personer som beviljats insatsen bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt LSS.

Mer information om Björkebo.

Mer information om Tallbacken.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-13 15.27

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

Enhetschef
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

LSS-handläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

LSS-handläggare
Vakant
Tfn: 0584-47 32 63

Tfn-tid vardagar kl. 8.30-9.30