Laxå kommun
Laxå kommun

Björkebo

Gruppbostaden Björkebo finns i Saltängsområdet i Laxå. Björkebo erbjuder boende till personer, som beviljats insatsen bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt LSS.

Gruppbostaden är i ett plan, och består av fem lägenheter med egen uteplats, en gemensamhetsdel samt personalutrymme. I boendet erbjuds integrerad daglig verksamhet, t.ex. i form av ADL-träning, promenader, social utevistelse, både sommar- och vintertid.

Varje person som bor här, har en egen fadder som hjälper och stöttar med exempelvis boka tider, personliga inköp, kontakt med god man samt att medverka vid upprättande av genomförandeplanen tillsammans med den boende. Gruppbostaden har bemanning dygnet runt.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-07-01 11.44

Fakta om Björkebo

Fem lägenheter med två rum och kök.

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Björkebo
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Besöksadress
Lars Lindahls väg 21
695 31 Laxå
Tfn: 0584-47 33 53

Enhetschef
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19