Laxå kommun
Laxå kommun

Tallbacken

Gruppbostaden Tallbacken finns i Saltängsområdet. Tallbacken erbjuder boende till personer, som beviljats insatsen bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt LSS.

Gruppbostaden är i ett plan och består av sex lägenheter med egen uteplats, en gemensamhetsdel samt personalutrymme. Ovanför gemensamhetsdelen finns en oinredd övervåning, med möjlighet för verksamhetsutveckling. I boendet erbjuds integrerad daglig verksamhet, t.ex. i form av ADL-träning, promenader, social utevistelse både sommar- och vintertid.

Varje person som bor här, har en egen fadder som hjälper och stöttar med exempelvis boka tider, personliga inköp, kontakt med god man samt att medverka vid upprättande av genomförandeplanen tillsammans med den boende. Gruppbostaden har bemanning dygnet runt.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-07-01 11.44

Fakta om Tallbacken

Sex lägenheter med två rum och kök.

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Tallbacken
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Besöksadress
Lars Lindahls väg 13
695 31 Laxå
Tfn: 0584-47 33 35

Enhetschef
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19