Laxå kommun
Laxå kommun

Daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet har som syfte att skapa en meningsfull sysselsättning som ska bidra till personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i samhället. Verksamheten ska vara av habiliterande karaktär och ge miljöombyte, social gemenskap, självkänsla och självförtroende, samt skapa en trygg och glädjefull dag.

Daglig verksamhet sker i första hand i grupp, men möjlighet till individuellt anpassade arbetsuppgifter förekommer i grupperna. Verksamheten erbjuder ett varierat utbud av olika aktiviteter, från sinnesstimulering av upplevelsekaraktär till mer produktionsinriktade arbetsuppgifter.
Exempel på gruppinriktade aktiviteter kan vara träarbeten, målning, sopsortering, läsecirkel, bad, promenader, diverse legoarbeten, matlagning, besök i solrummet.

Det finns även vissa möjligheter till integrerad daglig verksamhet ute på öppna arbetsmarknaden, i företag eller i övrig kommunal/offentlig verksamhet.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-13 15.28

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
Daglig verksamhet
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Enhetschef
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

LSS-handläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

LSS-handläggare
Vakant
Tfn: 0584-47 32 63

Tfn-tid vardagar kl. 8.30-9.30