Laxå kommun
Laxå kommun

Individuell plan

Den enskilde ska alltid erbjudas en individuell plan.

Vad menas med en individuell plan?

En individuell plan kan beskrivas som den enskildes "karta", som ska ge en god överblick över planerade och beslutade insatser.

Planen ska styras av brukarens behov, önskemål och förutsättningar, och sätta upp ett antal mål. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, och hur målet ska nås.

Den individuella planen är ett sätt för den enskilde att påverka sin situation.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-13 15.28

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

Enhetschef personliga assistenter, kortis
Stefan Schön
Tfn:0584-47 33 89

Enhetschef daglig verksamhet, gruppboenden LSS samt socialpsykiatri
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

LSS-handläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

LSS-handläggare
Vakant
Tfn: 0584-47 32 63

Tfn-tid vardagar kl. 8.30-9.30