Laxå kommun
Laxå kommun

Insatser enligt LSS

Inom LSS finns det tio olika insatser som du kan ansöka om. Kontakta LSS-handläggaren för mer information eller om du vill ansöka om någon av nedanstående insatser. Kontaktuppgifter till LSS-handläggaren hittar du till höger på den här sidan.

Rådgivning och annat personligt stöd

Genom Region Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man få allmänt stöd och rådgivning av t. ex. kurator, psykolog, sjukgymnast, dietist, logoped eller arbetsterapeut. Läkarinsatser ingår inte i LSS, utan de får man enligt reglerna i hälso- och sjukvårdslagen.

Personlig assistans

Insatsen riktar sig till de personer som är gravt funktionsnedsatta, och som behöver personlig och praktisk hjälp för att klara de vardagliga grundläggande behoven. Enligt LSS är följande behov grundläggande:
* hjälp med personlig hygien
* hjälp med måltider
* hjälp med av- och påklädning
* hjälp att kommunicera
* annan hjälp som förutsätter ingåendekunskaper om den funktionsnedsatta personen.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att den som har en funktionsnedsättning ska kunna utöva fritidsaktiviteter utanför hemmet i sin närmiljö. För en del människor kan det vara svårt att ensamma gå iväg till bion, till vännerna eller till affären. Då kan man ansöka om en ledsagare. En ledsagare är en människa som går med dit man ska, och kanske visar vägen eller bara är ett stöd.

Kontaktperson

Kontaktperson är en medmänniska vars uppgift är att ge stöd till en person med funktionsnedsättning, genom engagemang. Kontaktpersonen hjälper också till att bryta isolering, och ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

Avlösarservice i hemmet

Insatsen ger möjlighet för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen ger den funktionsnedsatta personen möjlighet till rekreation och miljöombyte, och därigenom ge anhöriga möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse kan erbjudas i t. ex. korttidsboende eller kontaktfamilj.

Korttidstillsyn för skolungdom över
12 år

Kallas även ungdomsfritids. Det är en insats där skolungdomar över 12 år kan få korttidstillsyn utanför det egna hemmet, före och efter skolans slut, samt heldagstillsyn på skollov och ferier.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn, ungdomar

Insats för barn och ungdomar, som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar. De kan ha rätt att bo i annan familj eller i bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna

En, av kommunen, anvisad bostad. Detta kan vara i form av en gruppbostad, ett serviceboende eller en särskilt anpassad bostad.

Daglig verksamhet

Personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete eller annan sysselsättning, har rätt till daglig verksamhet. Insatsen vänder sig enbart till personer som tillhör personkrets ett eller två.   

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-13 15.29

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

Enhetschef personliga assistenter, kortis
Stefan Schön
Tfn:0584-47 33 89

Enhetschef daglig verksamhet, gruppboenden LSS samt socialpsykiatri
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

LSS-handläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

LSS-handläggare
Vakant
Tfn: 0584-47 32 63

Tfn-tid vardagar kl. 8.30-9.30