Laxå kommun
Laxå kommun

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Välkommen till socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Alla vi som arbetar här har sekretess, dvs. tystnadsplikt.

Vad arbetar individ- och familjeomsorgen med?

Hos oss kan du få hjälp med förebyggande insatser eller råd och stöd i sociala frågor. Mer omfattande stöd- och behandlingsinsatser kan ges efter att en utredning har genomförts som visar hur ditt behov ser ut.

Vi rekryterar och utbildar kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem, genomför placeringar på behandlingshem och ger vård i olika former på hemmaplan.

Vi genomför också samarbetssamtal, faderskap-, adoptions- och vårdnadsutredningar. Vi upprättar även juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Alla vi som arbetar inom individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt, enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Försörjningsstöd

Enligt social- och omsorgsnämndens mål, ska socialtjänstens arbete inriktas på att hjälpa den enskilde ut ur bidragsberoende genom att stärka den egna förmågan till försörjning. Man är själv skyldig att bidra till sin egen försörjning. I vissa fall har man rätt att få ekonomiskt bistånd, s.k. försörjningsstöd. Hur det går till kan du läsa här.

Barn och familj

Till socialtjänstens uppgifter hör också att ge barn och föräldrar stöd, och att tillsammans med föräldrar ge barnen en god uppväxt. Vi samarbetar så långt det är möjligt med föräldrar. Mer information hittar du här.

Ungdom

Hos socialtjänstens ungdomshandläggare kan man söka olika former av bistånd, t. ex. kontaktperson, samtalskontakt, eller vård och behandling i olika former. Mer om detta kan du läsa här.

Behöver du kontakta oss?

Du når oss via kommunens växel, på tfn: 0584-47 31 00. Här nedan hittar du våra telefontider.

Telefontid socialsekreterare inom ekonomi/missbruk/vuxna:
Måndag-fredag: kl 10.00-11.00

Socialsekreterare barn och familjerätt, träffas säkrast per telefon:
Måndag-fredag: kl. 10.00-11.00

Telefontid biståndshandläggare:
Måndag-fredag: kl. 8.30-9.30

Vid akut behov av kontakt med socialtjänsten utanför kontorstid, ring polisen på tfn: 114 14

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-13 15.31

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

Assistent
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

1:e socialsekreterare
Marcus Thevathason
Tfn: 0584-47 31 50
Tfn-tid vardagar: kl. 10.00-11.00

Biståndshandläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

Biståndshandläggare
Vakant
Tfn: 0584-47 32 63