Laxå kommun
Laxå kommun

Adoption

Adoption innebär att ett barn får ny familj, såväl känslomässigt som juridiskt. Eftersom adoption är ett livsavgörande och definintivt belut för barnet, ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera.

Socialtjänstens handläggare (socialsekreterare) informerar om hur ett medgivande till adoption går till. Det blivande adoptionshemmet utreds av socialtjänsten, och det blivande adoptionshemmet måste även genomgå en utbildning som är godkänd av Myndigheten för internationella adoptioner (MFOF), se länk till höger.

Efter genomförd utredning av det blivande adoptionshemmet, fattar socialutskottet beslut om medgivande till familjehemmet.

För mer information, kontakta socialtjänsten via kommunens växel eller se kontaktuppgifter här till höger.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-07-02 11.08

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Områdeschef IFO/LSS
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 31 31

Assistent:
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

1:e socialsekreterare
Arnela Bogaljevic
Tfn: 0584-47 31 50
Tfn-tid vardagar: kl. 10.00-11.00