Laxå kommun
Laxå kommun

Barn och familj

En av socialtjänstens uppgifter är att ge barn och föräldrar stöd, och att tillsammans med föräldrar ge barnen en god uppväxt. Socialtjänsten samarbetar så långt det är möjligt med föräldrarna. Föräldrar kan få samtalsstöd i föräldrarollen.

Barn- och familjegruppen arbetar nätverksinriktat. Det vill säga att vi söker i första hand, resurser i barnets och familjens egen släkt och omgivning, eftersom det är människor som barnet har kvar även efter att socialtjänstens uppdrag är avslutat.

Killevippen

På familjecentralen Killevippen kan man få hjälp med samspel, och med anknytning mellan barn och föräldrar. Det kan t. ex. ske genom att stärka det som redan fungerar bra.
Stöd från Killevippen kan man få som bistånd från socialtjänsten eller man kan söka upp dem själv.

Anmälan

Till socialtjänsten anmäler man om man misstänker att barn far illa. Anmälan av privatpersoner kan göras anonymt. Personer som arbetar inom t ex skola eller sjukvård måste göra anmälan till socialtjänsten och de måste också ange sitt namn.

Samarbete med andra myndigheter

Socialtjänsten samarbetar med skola och andra som finns i barnets närhet.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-07-01 12.49

Bild på barn som dansar ringlek.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

Assistent
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

1:e socialsekreterare
Marcus Thevathason
Tfn: 0584-47 31 50
Tfn-tid vardagar: kl. 10.00-11.00


Barn- och ungdomscentrum
Tfn: 0586-664 41
Mån-fre: kl. 8.00-9.30
Mån-ons samt fre: kl. 13.00-14.00

BRIS
Barnens hjälptelefon: 116 111
Vuxentelefon: 077-150 50 50

Rädda barnens föräldratelefon
Tfn: 020-786 786