Laxå kommun
Laxå kommun

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska, men det har ingenting med intelligens att göra.

Dyslexi är ärftligt och upptäcks oftast i tidig ålder. Man kan inte helt bli av med dyslexi och även om det kan vara jobbigt att inte kunna läsa och skriva lika fort och lätt som andra, kan de flesta minska sina läs- och skrivproblem med olika hjälpmedel.

Om man har dyslexi är det vanligt:

  • att man läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
  • att man läser snabbt och fel
  • att man utelämnar ord eller vänder på korta ord
  • att man skriver otydligt och kastar om eller utelämnar
    bokstäver
  • att man har svårt att stava rätt.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-07-01 12.51

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Skolhälsovården
695 80 Laxå

Skolsköterska:
Marianne Karlsson
Tfn: 0584-47 31 68
Mobil:070-246 46 87

Skolkurator förskola-årskurs 3:
Vakant
Tfn: 0584-47 31 28
Mobil: 072-234 85 72

Skolkurator årskurs 4-9:
Sandra Wallberg
Tfn: 0584-47 31 85
Mobil: 070-585 40 85

Specialpedagoger
Louise Bruus,
Rektorsområde 2
Tfn: 070-359 45 55

Carina Evertsson-Persson
Rektorsområde 1
Tfn: 070-345 39 96

Annemo Johansson
Årskurs 4-9
Tfn: 073-074 22 59