Laxå kommun
Laxå kommun

Kultur & fritid

Fritidsverksamheten hör till barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och kulturverksamheten tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde.

Fritid

Det rika föreningslivet i kommunen ger bra möjligheter att aktivera sig. Det finns även elljusspår, idrottshallar, idrottsplatser och fritidsgårdar att nyttja.

Bibliotek

I kommunen finns ett bibliotek, Laxå bibliotek, med besöksadress Postgatan 13, Laxå.

Det finns även fyra bemannade skolbibliotek.

Allmänkultur

Bidrag utbetalas till de studieförbund som har verksamhet i kommunen. Offentliga kulturarrangemang anordnas i viss omfattning. Basen för den allmänkultur som finns i kommunen är olika föreningars ideella arbete samt kulturprogram som föreningar, församlingar och studieförbund anordnar.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Anna Eriksson2018-01-13 12.14

Fritid och kultur

Kontaktuppgifter

Fritidschef
Margaretha Zetterlund
Tfn: 0584-47 31 87

Kulturchef
Tomas Dahlberg
Tfn: 0584-47 31 08