Laxå kommun
Engelska
TyskaPostadress: Laxå Kommun, 695 80 LAXÅ  Telefon: 0584-47 31 00  Fax: 0584-107 41  E-post:kommun@laxa.se  Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxa.se
Organisationsnummer: 212000-1918 Postgironummer: 122980-6