Laxå kommun
Laxå kommun

Skolbibliotek

Laxå bibliotek sköter skolbiblioteken i kommunen. Verksamheten i förskoleklass samt skolår 1 - 6 bygger på bemannade schemalagda bibliotekstider för klasserna då barnen lånar böcker för skolarbete och fritidsläsning. Bibliotekspersonalen arbetar också med att skapa läslust samt att tillsammans med lärarna utveckla informationskompetensen.

På Centralskolans bibliotek, för skolår 4 - 9, lånar eleverna efter behov och intresse till skolarbete och fritidsläsning. Bibliotekarien handleder elever i skolbiblioteket när de arbetar med olika arbetsuppgifter, ger råd och tips när det gäller skönlitteraturläsning, arbetar tillsammans med lärarna med att träna eleverna att använda rätt källor vid rätt tillfälle samt att vara källkritiska.

I årskurs 5 och 8 får eleverna träffa en författare som berättar och inspirerar till läsning och skrivande.


Centralskolan

Bemannade öppettider:

Tisdag fm + em, onsdag fm, torsdag fm + em och fredag fm.

Interiör Centralskolans bibliotek

Finnerödja

Bemannade skolbibliotekstider:

Onsdag fm

Interiör Finnerödja bibliotek

Lindåsskolan

Bemannade skolbibliotekstider:

Tisdag fm

 

Saltängsskolan

Bemannade skolbibliotekstider:

Torsdag fm

 

Interiör Saltängsskolans bibliotek

Sidansvarig: Regina Wängdahl

Uppdaterad av: Julia Fantenberg Persson2018-02-02 11.23

Kontaktuppgifter

Skolbibliotek i Laxå kommun:

Centralskolans bibliotek Ansvarig: Sofie Nordenhaag-Law Tfn: 0584-47 32 46

Finnerödja skolas bibliotek
Ansvarig: Regina Wängdahl
Tfn: 0584-47 31 96

Lindåsskolans bibliotek
Ansvarig: Ewa Palmdal
Tfn: 0584-47 32 12 (Laxå bibliotek)
  
Saltängsskolans bibliotek
Ansvarig: Sofie Nordenhaag-Law
Tfn: 0584-47 32 46 (Laxå bibliotek)