Laxå kommun
Laxå kommun

Grundskola och förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform som är frivillig och ska erbjudas alla barn året före grundskolan. Verksamheten är samlokaliserad med grundskolan och det finns ett väl utvecklat samarbete. Grundskolan är obligatorisk för alla barn. Verksamheten bedrivs för närvarande med F-6 organisation i Finnerödja och F-3 organisation på Saltängsskolan och på Lindåsens skola i Laxå.  Årskurs 4-9 anordnas för elever på Centralskolan.

Kommunens skolenheter hittar du under rubriken grundskolor.

Information om svenska skolan på lite olika språk >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl2017-09-14 15.37

Centralskolan

Kulturrådet - Skapande skola >>länk till annan webbplats

SIRIS, ett Internetbaserat verktyg för ökad insyn i skolans värld!
SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst med samlad information om skolors kvalitet och resultat.
Information om SIRIS >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat.
Information Salsa >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldraalliansen Sverige >>länk till annan webbplats

FMN föräldraföreningen mot narkotika >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS - Hur går det till när man hör av sig till Bris? I Bris nya film "Du är viktig" får du snabbt och lätt koll på hur Bris jobbar och hur vi kan hjälpa. Vi har lång erfarenhet av att prata med barn och unga. Vi lyssnar, ger råd och stöd - och vi vet vilka rättigheter du har.

Film - Hur går det till när man hör av sig till BRIS >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster