Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Ledig mark för verksamheter

Ledig mark för verksamheter

Laxå kommun säljer detaljplanerad mark för verksamheter i Laxå och Finnerödja.

På kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se var det finns ledig mark. I kartans meny klickar du på Bygga, bo & miljö, klicka sedan på Lediga tomter och därefter på Ledig verksamhetstomt. Lediga tomter visas med blå markering. Klicka på en tomt så får du information om tomten.

Försäljningen är indelad i flera steg för att kommunen vill:

  • Säkerställa att marken bebyggs
  • Undvika markspekulation
  • Kunna påverka byggnadernas utformning samt minimera störningar på omgivningen
  • För att på bästa sätt kunna hjälpa till med kontakter med andra delar av kommunen som är delaktiga i byggnationen

1. Första kontakt

I kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du klicka i ledig verksamhetsmark, då kommer du att se områden som tänds i olika färger.

  • Blått anger mark som är omedelbart tillgänglig

Om du hittar ledig mark som du är intresserad av, så tar du kontakt med kommunen. Därefter kan du gå vidare till nästa steg i försäljningsprocessen – en förstudie.

2. Förstudie

En förstudie innebär att kommunen, under en begränsad tid, förbinder sig att inte sälja ett område till någon annan än dig. Förstudien är vanligtvis tidsbegränsad till 3–6 månader.

Du betalar ingenting för förstudien, men ska under förstudietiden genomföra alla undersökningar som behövs för att säkerställa att marken passar er tänkta verksamhet och att företagets alla behov av el, vatten etc kan säkerställas. Du ska därefter presentera ett förslag med ritningar på hur och vad du tänker bygga på området samt resultaten av dina undersökningar för en tjänstemannagrupp. Efter att gruppen accepterat förslaget kan du gå vidare till ett reservationsavtal.

3. Reservationsavtal

Ett reservationsavtal är ett avtal mellan dig och Laxå kommun som är tidsbegränsat till 6–12 månader. I avtalet förbinder kommunen sig att sälja marken till dig, under förutsättning att du uppfyller två krav under reservationstiden:

  • Söka och få beviljat bygglov för ditt projekt
  • Påbörja det faktiska bygget

För reservationen betalar du 10 procent av det slutliga försäljningspriset. Reservationsavgiften räknas av mot priset, om köpeavtalet skrivs inom reservationstiden. Avgiften betalas inte tillbaka om det inte skulle gå att träffa någon slutlig överenskommelse inom reservationstiden.

Om du uppfyllt kraven inom reservationstiden, kan du ta steget till ett slutligt köpekontrakt.

4. Köpekontrakt

Det är först när du skrivit på köpekontraktet som du behöver betala hela köpesumman.

5. Köpebrev

När köpesumman betalats utfärdar Laxå kommun ett köpebrev. Nu kan du lagfara och inteckna den nya fastigheten.

6. Markpris

Mark för verksamheter prissätts per kvadratmeter. Kvadratmeterpriset sätts efter attraktivitet genom politisk fattade beslut senast vid reservationsavtalets ingående.

Har du frågor om kommunens lediga mark för verksamheter är du välkommen att kontakta Laxå kommun. Kontaktperson på kommunen är:

Anna Wiktorsson, näringslivsutvecklare
E-post
072-453 89 34

Har du frågor om bygglov eller om en detaljplan är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnad Sydnärke per E-post.

Samhällsbyggnad Sydnärkes webbplats Länk till annan webbplats. finns det en sida med frågor och svar om bygglov.

Laxå Vatten ABs webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information om Vatten- och avloppsanslutning samt kontaktuppgifter.

Sidansvarig: Anna Wiktorsson

Uppdaterad av: Hans Traav