Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Ekonomiska rapporter

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet och vad som genomförts under året.

Laxå kommuns årsredovisning innehåller en sammanfattning av kopplingen mellan kommunfullmäktiges mål (beslutade i årsbudgeten) och måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. En komplett uppföljning av mål och måluppfyllelse för respektive nämnd återfinns i verksamheternas och nämndernas egna årsredovisningar. Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncernredovisning där man slår ihop bolagens (AB Laxåhem, Laxå vatten AB, Laxå värme AB, Laxå kommunfastigheter AB) och kommunens redovisning.

Årsredovisningen innehåller bland annat:

  • Befolkningsförändring.
  • Arbetsmarknads- och näringslivsutveckling.
  • Gjorda investeringar.
  • Driftredovisning för nämnder och styrelser.
  • Personalanalys.

Budget och verksamhetsplan

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget  och verksamhetsplan för de kommande tre åren. Dokumentet innehåller de ekonomiska ramarna för respektive nämnd samt mål för verksamheterna.

Budget och Verksamhetsplan

Här finns de av kommunfullmäktige fastställda budget- och verksamhetsplanerna.

Årsredovisning

Här finns de av kommunfullmäktige fastställda årsredovisningar för kommunen.

Delårsrapport

Här finns de av kommunfullmäktige fastställda delårsrapporterna.

Revisionsrapporter

Här finns upprättade revisionsrapporten för delårsrapporter och årsredovisningar.

Sidansvarig: Carola Jonsergårdh Karlsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson