Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Invigning skagersholmsån

Invigning av den restaurerade ån och omlöpet vid Kvarndammen.

Lördag den 1 juni klockan 11-14 vid Kvarndammen, Finnerödja

Skagersholmsån är ett värdefullt vattendrag med många speciella arter och spännande miljöer. Ån kantas av kulturmiljöer som berikat bygden och som varit centrum för mycket av verksamheten. Det har funnits såg, kvarnar och hammare. I Finnerödjaboken berättas om att det funnits ett laxfiske i Skagersholmsån. Sannolikt rörde det sig om stor öring från Skagern och kanske även lax och öring från Vänern som vandrat upp i åns forsar. I ån finns även flodpärlmusslor som är beroende av öring för sin förökning.

I ån har det, under flera år, pågått ett projekt för att förbättra livsmiljöerna för öring och flodpärlmussla men också många andra arter. Laxå kommun har drivit projektet i samarbete med markägare och Länsstyrelsen. Förhoppningen är att livsmiljöerna ska bli bättre så att de gamla flodpärlmusslorna ska börja föröka sig i högre grad och att Finnerödja ska återfå den stora öringen från Skagern som vandrar upp för att leka. Omlöpet (fiskvägen) vid Kvarndammen är ett av de bättre exempel på åtgärder som förenar kulturmiljö och naturmiljö. Tecken finns på att fisk redan har etablerat sig på de nya forsarna i omlöpet och uppföljning pågår för att se om fisk vandrat förbi Kvarndammen.

Kommunen och Länsstyrelsen är på plats för att berätta mer.

Det bjuds på tilltugg och kaffe.

Under invigningen kommer man få se fiskar från Skagersholmsån och elprovfiske i omlöpet.

Det kommer även vara andra aktiviteter och berättas mer om projektet.

Varmt välkomna till invigningen!

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson