Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
StenbroFörstora bilden

Foto: Ann-Britt Lindahl

Bygg och miljö

Välkommen till Laxå kommuns hemsida för bygg och miljö

På denna sida ges information om miljö och hälsa - viktiga områden som berör de flesta kommuninvånare. Här kan du bland annat få information om hur du ska tänka när du ska slänga ditt avfall eller hur du komposterar.

Här finns även information om Samhällsbyggnad Sydnärke. Detta är vår gemensamma miljö- och byggförvaltningen för Laxå, Askersund och Lekebergs kommuner.

Miljödiplomering

Miljödiplomeringen är en del av kommunens klimat- och miljömålsarbete.

Miljödiplomering är Laxå kommuns verktyg för miljöarbetet. Målet med miljöarbetet är att minska miljöpåverkan med 25% till år 2020, jämfört med år 2009.

Miljödiplomering i Laxå kommun innebär sammanfattningsvis:

  • Samtliga kommunanställda har utbildats i grundläggande miljökunskap
  • Kartlagt kommunernas betydande miljöpåverkan och genomfört konkreta förbättringsåtgärder
  • Bildat en miljöorganisation och förankrat miljöarbetet i den kommunala verksamheten
  • Redovisat och följt upp miljöarbetet
  • Reviderats av externa miljörevisorer

”För att bli omdiplomerad krävs det att kommunen kan visa ständiga förbättringar. Utifrån kommunens miljömål, miljöpolicy och mest betydande miljöaspekter i miljöutredningen utformas aktiviteter i miljöplaner som genomförs på alla arbetsplatser. Nyckelpersoner i det organiserade miljöarbetet är: kommunchefen, verksamhetscheferna (miljöledare), enhetscheferna och miljöinspiratörerna (finns en på varje enskild kommunal arbetsplats).

Samhällsbyggnad Sydnärke samordnar miljödiplomeringsarbetet, utvecklar miljöledningssystemet, ansvarar för miljöutbildningen och stöttar miljöledare och miljöinspiratörer.”

Kontaktuppgifter

Tfn: 0583-810 00

E-post: Miljödiplomering

Sidansvarig: Gabriella Svahn

Uppdaterad av: Anna Eriksson