Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Webbtillgänglighet

Tillgänglighet för laxa.se

Laxå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur laxa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från laxa.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela Laxå kommun.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Reception / växel

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Laxå kommun så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

  • Innehåll i vissa dokument, som PDF-filer, presenteras inte i en meningsfull ordning. (WCAG 1.3.2)
  • Det kan inte garanteras att det är angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det kan inte garanteras att det är angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Inga kända problem.

Problem vid användning utan hörsel

Inga kända problem.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Inga kända problem.

Problem vid nedsatt rörelseförmåga

  • Skräddarsydda komponenter ska fungera med hjälpmedel (WCAG 4.1.2 A)
  • Hjälpmedel ska kunna presentera meddelanden som inte är i fokus (WCAG 4.1.3 AA)

Problem vid användning med känslighet för flimmer

Inga kända problem.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Inga kända problem

Oskäligt betungande anpassning

Laxå kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Det saknas syntolkningar av förinspelad video. (WCAG 1.2.5 AA)
    (Film ligger på annan plats men ägs av kommunen)
  • Det saknas funktion för röststyrning av knappar och kontroller (WCAG 2.5.3 A)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av laxa.se. I självskattningen har vi använt olika verktyg. Bland annat vårt webbpubliceringsverktyg Sitevisions inbyggda tester för tillgänglighet och kodvalidering samt olika automatiska testverktyg för PDF-dokument.

Senaste bedömningen blev klar den 31 augusti 2023

Granskningsrapport Pdf, 177.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Webbplatsen publicerades december 2009, omgjord juni 2023

Granskningsrapporten reviderad 31 augusti 2023.

Redogörelsen uppdateras senast september 2024.

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson