Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Omsorg, stöd och hjälp

Vi människor kan behöva hjälp och stöd av olika slag. Det kan gälla hela livet eller bara vid något tillfälle. Det kan bland annat handla om stöd för familjer och ungdomar, stöd för personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, hemtjänst och äldreboende.

Bild på olika människor

Broschyr för dig som är ny i Laxå kommun och vill veta mer om Laxås utbud! Här finns samlad information om verksamheter i Laxå för både barn och vuxna.

Välkommen till Laxå, broschyr Länk till annan webbplats.

Övergripande

Socialchef
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 32 43

Nämndsekreterare
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

Controller
Jan Hallemark
Tfn: 0584-47 32 34

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

IFO-chef


1:e socialsekreterare
Arnela Bogaljevic
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)
Telefontid vardagar kl. 10.00-11.00.
Övriga socialsekretare nås på ovanstående telefontid genom växeln (0584-47 31 00).

Assistent
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

Biståndshandläggare
Socialpsykiatrin och korttidsboende tfn: 0584-47 32 66
Äldreomsorg och LSS, tfn: 0584-47 32 63
Äldreomsorg, särskilt boende, tfn: 0584-47 32 66
Äldreomsorg, city söder och Björkhagen, 0584-47 31 61
Telefontid vardagar kl. 10.00-11.00


Budget- och skuldrådgivare
Budget och skuldbrevlåda
Tfn: 0584-47 32 11
Telefontid måndagar och onsdagar kl. 10.00-12.00.

Familjecentralen
Jessica Gunnarsson (pedagog)
Tfn: 0584-47 31 97
Andrea Zarske-Borowski (kurator)
Tfn: 0584-47 31 28

Funktionshinder och socialpsykiatrin

Enhetschef LSS
Linda Moberg
Tfn:0584-47 32 08

Enhetschef socialpsykiatri och LSS
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

Äldreomsorgen

Enhetschef Gläntan, sjuksköterskor, rehabilitering och nattpatrullen
Marie Louise Fahlander
Tfn: 0584 - 47 31 56

Enhetschefer Ramundergården
Anna-Karin Gruffman Arne
Tfn: 0584-47 31 30
Henrik Westerling
Tfn: 0584-47 31 90

Enhetschef hemtjänsten Björkhagen/Laxå/Citysöder
Victoria Martinez Cubas
Tfn: 0584-47 32 94

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Jaana Carlsson
Tfn: 0586-481 34

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Moa Rosengren
Tfn: 073-920 44 87

Demenssköterska
Petra Lundqvist
Tfn: 0584-47 31 20

Anhörigstödjare
Anna Sahl
Tfn: 070-386 76 35

Bostadsanpassningshandläggare
Albin Mauritzon
Direkt: 0585-482 95
Växel: 0585-487 00

Postadress:
Laxå kommun
Omsorg, stöd och hjälp
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson