Laxå kommun
Laxå kommun

Kultur och fritid

Kultur och fritid tillhör kulturnämndens ansvarsområde och leds av kulturchefen.

Enheten ansvarar för att ge kommunens invånare ett brett och rikt kulturliv och utveckla Laxås kulturella identitet och profil. Uppdraget är nära knutet till profileringen i Vårt Laxå, så kultur- och kulturutveckling berör såväl det dagliga utbudet inom kultur- och fritidsområdet som för den övergripande planeringen för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurshushållning i kommunen. Organisatoriskt finns inom enheten Laxå bibliotek, skolbiblioteken och Allaktivitetshuset med fritidsklubb och fritidsgård.

Allmänkultur

Här finns kommunens kulturutbud i form av arrangemang och den verksamhet som bedrivs av studieförbund och föreningsliv. Enheten medverkar till att ge stöd för att främja och samverka med föreningar och privata aktörer för att utveckla bredd och utbud inom området. Offentliga kulturarrangemang anordnas i viss omfattning. Den viktiga basen för allmänkulturen i kommunen finns hos de olika föreningarnas ideella arbete och bland de professionellt verksamma kulturarbetarna.

Bibliotek

I kommunen finns ett folkbibliotek, Laxå bibliotek, med besöksadress Postgatan 13, Laxå. Biblioteket har ett brett utbud av litteratur och annan media, tillgång till publika datorer och till samhällsinformation. Biblioteket har en inbjudande barnhörna med sagorum. Här arrangeras även konstutställningar i utställningssalen som också kan användas för möten och föreläsningar.

Det finns för närvarande fyra bemannade skolbibliotek.

Fritid

Det rika föreningslivet i kommunen ger goda möjligheter för att kunna aktivera sig. Här finns utbud och möjligheter för alla åldrar både individuellt och i lagidrotter. Här finns elljusspår, idrottshallar och idrottsplatser som ägs och drivs i samarbete mellan kommunen och föreningslivet.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-11-19 11.18

Fritid och kultur

Kontaktuppgifter

Kulturchef
Tomas Dahlberg
Tfn: 0584-47 31 08