Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Ändrat ansvar för återvinningsstationer

Återvinningsstation

Den 1 januari 2024 går ansvaret för återvinningsstationerna över till kommunerna.

Det innebär inga större skillnader för dig som återvinner, mer än att det är Sydnärkes kommunalförbund som du ska vända dig till med felanmälan av återvinningsstationer, exempelvis om containrarna är fulla eller om det är ostädat kring dem.

Felanmälan görs till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) till och med 31 december, därefter till Sydnärkes kommunalförbund på tel: 0582-202 00 eller scannar koden (som du hittar på skylten bredvid återvinningscontainrarna).

Sidansvarig: Arash Vahdati

Uppdaterad av: Arash Vahdati