Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Spegling test

Ingress

Innehåll

Ansvarsområden, ledamöter och protokoll. Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd som Hallsbergs kommun är värdkommun för. Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna.  Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Degerfors och Vingåker. Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter som inkomstförfrågan inkomstregistrering fastställande av avgift omprövning av avgiftsbeslut besvärshantering dokumentation. Information om taxor och avgifter för vård och omsorg Ledamöter från Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun ledamöter och ersättare i taxe- och avgiftsnämnden Protokoll 2024 2024-02-22-Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2023 2023-12-07-Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2023-10-05- Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2023-03-02-Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2022 2022-12-08-Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2022-10-06-Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2022-03-03-Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2021 2021-12-08-Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2021-09-30-Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2021-02-25 - Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2020 2020-12-09-Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. 2020-09-30 Protokoll TAN.pdf Pdf, öppnas i nytt fönster. Taxe- och avgiftsnämndens sammanträdestider Februari 22 februari kl 09:00 Oktober 10 oktober kl 09:00 December 19 december kl 09:00
Miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Anmälningsplikt och tillståndsplikt​ För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I Miljöprövningsförordning (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten. B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten. C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till den kommunala miljö- och byggnadsnämnden. Anmäl eller sök tillstånd i god tid Du som ska starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla den till kommunens myndighetsnämnd, eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen eller hos miljödomstol beroende på verksamhetens art och omfattning. Du måste göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar, men eftersom prövningen kan ta betydligt längre tid än sex veckor bör du vara ute i god tid. Tänk även på att du inte får påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd. Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Miljörapport Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Taxor och avgifter För vår handläggning och tillsyn tas en avgift ut. Taxa för vår tillsyn beslutas av kommunfullmäktige. Medelstora förbränningsanläggningar Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 MW eller högre, men högst 50 MW. Här offentliggörs uppgifter om vilka medelstora förbränningsanläggningar Sydnärke miljö- och byggnämnd har registrerade: Laxå Värme AB, Laxåskogen 25:3, Laxå kommun Setra trävaror AB Hasselfors panncentral, Hasselfors 4:105, Laxå kommun   E-tjänster och blanketter inom miljöskydd Kontakt Rickard Andersson Miljöchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Magnus Gutke