Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Återvätningsprojekt i Sydnärke

I Laxå, Askersund och Lekeberg finns många våtmarker. Precis som i övriga landet har dessa blivit påverkade av bland annat dikning och torvbrytning. Som ett led i att återställa landets påverkade våtmarker infördes 2018 ett riktat ekonomiskt stöd till kommuner för att stimulera lokala åtgärder för att fördröja vatten i landskapet. Pengarna söks som LONA-bidrag och kallas i dagligt tal för ”våtmarks-LONA”. I samverkan med Sveaskog har naturvårdarna på Samhällsbyggnad Sydnärke genomfört ett återvätningsprojekt som avslutades under hösten 2023. Inom det projektet gjordes återvätningsinsatser i 18 områden på Sveaskogs mark i Laxå, Askersunds och Lekebergs kommuner. Projektet möjliggjordes tack vare våtmarks-LONA. I mars 2024 beviljades ytterligare LONA-medel för ett fortsatt återvätningsprojekt genom samverkan mellan Samhällsbyggnad Sydnärke och Sveaskog. Målsättningen är att göra olika typer av återställningar i cirka 20 områden på Sveaskogs mark i de tre kommunerna. Planen är att projektet ska vara genomfört i slutet av 2026. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Kontakt Sara Iinatti Brengdahl Kommunekolog E-post: sara.iinatti.brengdahl@askersund.se Telefon:   0583-823 01 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson