Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Vilda djur i trädgården


Orm
Vårsolen lockar fram ormarna ur sina gömställen. Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den. Alla andra ormar är ofarliga.

Ormar är inte klassade som skadedjur, eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot ormar vidtas.

Miljöförvaltningen har ingen möjlighet att bistå fastighetsägare som har problem med huggorm på tomten.

Vanliga förebyggande åtgärder är:

  • Håll gräset kortklippt.
  • Avlägsna rishögar och stenrösen.
  • Se till att komposter och lövhögar inte ligger intill husen.
  • Ha komposten i slutet kärl.
  • Ta bort täta snår, särskilt nära huset och längs med stenmurar.
  • Mura igen eller sätt finmaskigt nät för hål i husgrunder.
  • Kontrollera näten för källarventiler.

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige.
Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar, deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen.

På Länsstyrelsens hemsida finns tips och råd kring hantering av huggorm.

Råd om vilda djur | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Gabriella Svahn

Uppdaterad av: Anna Eriksson