Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Meningsfull fritid

Vår öppna kultur- och fritidsverksamhet (fritidsgård, Kulturskola och spontanidrott) är under utveckling höstterminen 2023. Vissa delar kommer att bedrivas på Kulturens Hus, men det kommer också finnas viss möjlighet till ambulerande verksamhet utomhus eller i kringliggande områden så som exempelvis Laxåhallen, multiplan och skateparken. Kulturskolans musikundervisning kommer att utgå från Kulturens hus (f.d. Kunskapens hus). Personalen inom kultur- och fritid jobbar för att barn och ungdomar ska få en tro på framtiden och sig själva.

Vi uppmuntrar till aktiviteter som främjar den fysiska och psykiska hälsan, och den sociala förmågan! Här ska alla barn och ungdomar känna sig välkomna, trygga och må bra!

Mer information om våra verksamheter får ni på Edlevo/edWise och via våra sociala medier.
Instagram: Meningsfull_Fritid_Laxå_kommun
Facebook: Meningsfull Fritid i Laxå kommun

Våra öppettider läggs ut på Edlevo/edWise och på våra sociala medier samt sätts upp på entrédörren i Kulturens hus.

Instagram: Meningsfull_Fritid_Laxå_kommun
Facebook: Meningsfull Fritid i Laxå kommun

Alla våra verksamheter är alkohol, nikotin och drogfria. Detta innebär att du kan få göra ett alkotest innan du kommer in till oss och att vi kontaktar föräldrar vid upptäckt/bruk av ovanstående.

Här råder även nolltolerans mot all form av våld, kränkningar och så vidare. Vid upprepande respektlöst beteende kontaktas föräldrar och du riskerar att bli avstängd från vår verksamhet.

Polis- och eller orosanmälan kan också komma att bli aktuellt.

Följ våra trivselregler och visa hänsyn för både personal och andra besökare.

Alla ska kunna känna sig trygga och må bra i vår verksamhet.

Prata med fritidsledarna om du behöver stöd eller känner oro för ditt eget eller någon annans beteende.

Fritidsgården och ungdomscaféet är våra öppna fritidsverksamheter för ungdomar i årskurs 7-9 samt gymnasiet. Verksamheten finns i Kulturens hus på Skolgatan 7.

Till fritidsgården kan du komma på kvällen några dagar i veckan för att träffa kompisar, spela pingis eller andra spel, köpa fika eller enklare måltider i vårt café. Här träffar du också våra fritidsledare. De finns där för dig och lyssnar gärna på dina tankar och önskemål.

Ungdomscaféet är vår öppna verksamhet efter skoltid. Vi har öppet ett par eftermiddagar i veckan. Du kan komma hit för att umgås med kompisar, spela pingis eller andra spel.

Vi erbjuder även mellanmål till alla ungdomar som kommer till oss för att studera eller göra läxor.

Här finns också tid att träffa fritidsledarna. Ställ gärna frågor. Vi finns här för dig!

Ett par gånger i veckan åker fritidsledarna ut med Fritidsbanken till kommunens skolor för att erbjuda rörelsefrämjande aktiviteter efter skoltid. Aktiviteterna riktar sig till barn i lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. När vi kommer ut till era skolor kan du låna fritidsutrustning på plats. Till exempel bollar, inlines, skateboards hopprep m. m.

Intresseanmälan till Kulturskolan, hösten 2024

För elever i årskurs 4–9 samt gymnasiet

Vi använder intresseanmälan för att mäta efterfrågan på våra kurser och för att utveckla verksamheten. Intresseanmälan gäller endast innevarande termin. En intresseanmälan är inte en kö plats.

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna ta del av ett brett kulturutbud, och en aktiv och kreativ fritid. Kulturskolan är öppen för årskurs 4–9 samt gymnasiet och är kostnadsfri, flexibel och uppbyggd på barn och ungdomars egna önskemål om kulturaktiviteter.

Grupper startar under förutsättning att intresse finns till ett visst ämne eller aktivitet, och när vi hittar en lämplig ledare och lokal. Kulturskolan bedrivs i samarbete med olika studieförbund. De hjälper oss att hitta professionella ledare med erfarenhet av att utföra och undervisa just de specifika ämnena vi efterfrågar. Delar av undervisningen sker därför i studiecirkelform. Anmälan krävs till våra aktiviteter inom kulturskolan.

Intresseanmälan till kulturskolan Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vår öppna fritidsverksamhet erbjuder även spontanidrott/kravlös idrott. Fritidsledarna håller i träningspass på Forma Gym där du som går i årskurs 7-9 kan komma och träna. Ibland anordnar vi aktiviteter i Laxåhallen.

Postadress: Laxå kommun, Samhällsutveckling, 695 80 Laxå
Vid frågor: Jessica Vidberg

Fritidsklubb

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl