Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Meningsfull fritid

Vår öppna kultur- och fritidsverksamhet (fritidsgård, Kulturskola och spontanidrott) är under utveckling höstterminen 2023. Vissa delar kommer att bedrivas på Kulturens Hus, men det kommer också finnas viss möjlighet till ambulerande verksamhet utomhus eller i kringliggande områden så som exempelvis Laxåhallen, multiplan och skateparken. Kulturskolans musikundervisning kommer att utgå från Kulturens hus (f.d. Kunskapens hus). Personalen inom kultur- och fritid jobbar för att barn och ungdomar ska få en tro på framtiden och sig själva.

Vi uppmuntrar till aktiviteter som främjar den fysiska och psykiska hälsan, och den sociala förmågan! Här ska alla barn och ungdomar känna sig välkomna, trygga och må bra!

Mer information om våra verksamheter får ni på Edlevo/edWise och via våra sociala medier.
Instagram: Meningsfull_Fritid_Laxå_kommun
Facebook: Meningsfull Fritid i Laxå kommun

En kostnadsfri öppen verksamhet för elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet.

Verksamhet och öppettider kommer att publiceras under hösten, på Edlevo/edWise och i sociala medier, så håll utkik!

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna ta del av ett brett kulturutbud, och en aktiv och kreativ fritid. Kulturskolan är under hösten 2023 öppen för årskurs 4-9 samt gymnasiet och är kostnadsfri, flexibel och helt och hållet uppbyggd på barn och ungdomars egna önskemål om kulturaktiviteter. Förskoleklass och lågstadiet kommer också att erbjudas vissa kostnadsfria aktiviteter inom ramen för Kulturskolan, mer information kommer att publiceras under hösten, på Edlevo/edWise och i sociala medier, så håll utkik!

Grupper och enskild undervisning startar under förutsättning att intresse finns till ett visst ämne eller aktivitet och när vi hittar en lämplig ledare och lokal. Kulturskolan bedrivs i samarbete med studieförbund. De hjälper oss att hitta professionella ledare med erfarenhet av att utföra och undervisa just de specifika ämnena vi efterfrågar.

Delar av undervisningen sker därför i studiecirkelform.

Intresseanmälan till kulturskolan Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Postadress: Laxå kommun, Kultur och Fritid, 695 80 Laxå
Besöksadress: Idrottsvägen, Laxå
0584-47 33 30, 070-241 43 78

Vid frågor: Sanna Söderström

Fritidsklubb

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jessica Vidberg