Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Laxå bibliotekFörstora bilden

Laxå bibliotek

Registrering av lotterier

Anordnande av föreningslotterier

Från 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen (f.d. Lotteriinspektionen) ansvara för.

Laxå kommun ansvarar för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för. Kommunens registrering av lotterier sker enligt 6 kap. 9 § spellagen.

En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får
förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § (Spellagen), med en omsättning av högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.
  • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
  • Föreningens stadgar som har antagits och är gällande

Registreringsavgiften är 300 kronor.

Lotterihandläggaren utser en lotterikontrollant vars uppgift är att godkänna lotteriets kostnadskalkyl samt vinstplan innan lotteriförsäljningen får påbörjas.

Varje lotteri ska sedan redovisas till kontrollanten när det är slutsålt och dragning skett. Ett arvode utgår till kontrollanten på 3 % av lotteriets planerade försäljning.

Vid frågor kring lotterier kan man vända sig till lotterihandläggaren.

Ansökan om lotteritillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lotteriredovisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning av lotterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer i kommunens antagna riktlinjer för lotteriregistrering. Pdf, 613.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur din förening söker lotteritillstånd på Spelinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Ulrika Nykvist
695 80 Laxå
Tfn: 0584-47 31 44

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson