Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Ledig mark för flerbostadshus

Ledig mark för flerbostadshus

Laxå kommun erbjuder mark för byggnation av flerbostadshus. I Laxå finns detaljplanerad byggklar mark med promenadavstånd till affärer, restauranger och annan service samt till resecentrum.

kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se var det finns ledig mark. I kartans meny klickar du på Bygga, bo & miljö, klicka sedan på Lediga tomter och därefter på Ledig flerbostadstomt. Lediga tomter visas med röd markering. Klicka på en tomt så får du information om tomten.

Försäljningen är indelad i flera steg för att kommunen vill:

  • Säkerställa att marken bebyggs
  • Undvika markspekulation
  • Kunna påverka byggnadernas utformning och bostädernas upplåtelseform
  • För att på bästa sätt kunna hjälpa till med kontakter med andra delar av kommunen som är delaktiga i byggnationen

1. Första kontakt

I kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du klicka i lediga flerbostadsmark, då kommer du att se områden som tänds i olika färger.

  • Rött anger mark som är omedelbart tillgänglig
  • Orange anger mark som är bokad med förstudie
  • Gult anger mark som är bokad med ett reservationsavtal

Om du hittar ledig mark som du är intresserad av, så tar du kontakt med kommunen. Därefter kan du gå vidare till nästa steg i försäljningsprocessen – en förstudie.

2. Förstudie

En förstudie innebär att kommunen, under en begränsad tid, förbinder sig att inte sälja ett område till någon annan än dig. Förstudien är tidsbegränsad till vanligtvis 3–6 månader.

Du betalar ingenting för förstudien, men ska under förstudietiden presentera ett förslag på hur och vad du tänker bygga på området. Ditt projekt kommer att bedömas av en tjänstemannagrupp. Efter att gruppen accepterat förslaget kan du gå vidare till reservationsavtal.

3. Reservationsavtal

Ett reservationsavtal är ett avtal mellan dig och Laxå kommun som är tidsbegränsat till 6–12 månader. I avtalet förbinder kommunen sig att sälja marken till dig, under förutsättning att du uppfyller två krav under reservationstiden:

  • Söka och få beviljat bygglov för ditt projekt
  • Påbörja det faktiska bygget

För reservationen betalar du 10 procent av det slutliga försäljningspriset. Reservationsavgiften räknas av mot priset, om köpeavtalet skrivs inom reservationstiden. Avgiften betalas inte tillbaka om det inte skulle gå att träffa någon slutlig överenskommelse inom reservationstiden.

Om du uppfyllt kraven inom reservationstiden, kan du ta steget till ett slutligt köpekontrakt.

4. Köpekontrakt

Det är först när du skrivit på köpekontraktet som du behöver betala hela köpesumman.

5. Köpebrev

När köpesumman betalats utfärdar Laxå kommun ett köpebrev. Nu kan du lagfara och inteckna den nya fastigheten.

6. Markpris

Mark för flerbostadshus prissätts per kvadratmeter. Kvadratmeterpriset sätts efter attraktivitet genom politisk fattade beslut senast vid reservationsavtalets ingående.

Har du frågor om kommunens lediga mark för flerbostadshus är du välkommen att kontakta Laxå kommun. Kontaktperson på kommunen är:

Hans Traav, Utvecklingschef
E-post
072-235 96 60

Har du frågor om bygglov eller om en detaljplan är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnad Sydnärke per E-post.

Samhällsbyggnad Sydnärkes webbplats Länk till annan webbplats. finns det en sida med frågor och svar om bygglov.

Laxå Vatten ABs webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information om Vatten- och avloppsanslutning samt kontaktuppgifter.

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Hans Traav