Laxå kommun
Sjöbild under sommaren

Sjön ligger lugn i sommartid

FAQ - Miljö och hälsa

Vart vänder jag mig för att installera ett enskilt avlopp?

När du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du skriftligen söka tillstånd eller göra en anmälan enligt miljöbalken till Sydnärkes miljönämnd. Information om enskilt avlopp Länk till annan webbplats.

Vad krävs när man installerar värmepump?

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du anmäla det till miljöförvaltningen först. Inom vattenskyddsområden krävs det tillstånd. Information om värmepumpar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska radonmätning göras?

Mätning ska göras under den så kallade eldningssäsongen som räknas från 1 oktober-30 april.

Laxå kommun
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2 - 4

Tfn:

0584-47 31 00

Telefax:
0584-107 41

E-post myndigheten
kommun@laxa.se

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson