Laxå kommun
Laxå kommun

Finskt förvaltningsområde/ Suomen kielen hallintoalue

Suomen kielen hallintoalue

Laxån kunta kuuluu helmikuusta 2019 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen, mikä merkitsee että kunnan ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvilla on erityisiä oikeuksia.

Oikeuksista säädetään laissa kansallista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Laxån kunnassa sinulla on oikeus käyttää suomea asioidessasi viranomaisten kanssa sekä saada päätökset ja niiden perustelut suomeksi käännettyinä. Suomenkielisenä sinulla on oikeus vanhustenhoitoon ja esikouluun suomen kielellä.

Finskt förvaltningsområde

Laxå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan februari 2019, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter.

Rättigheterna regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I Laxå kommun har du rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har du även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska.


Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet