Laxå kommun
Laxå kommun

Organisation

Kommunstyrelsens ledningsorganisation består av sex enheter med chefer direkt underställda kommunchefen. Dessa chefer och kommunchefen utgör kommunledningsgruppen.

Kommunledningsgruppens uppgift är att ta ansvar för kommunens vision och mål, vara ett stöd till politiken samt att utarbeta arbetsformer för processer och ta ansvar för verkställighet.

Kommunledningsgruppen består av:


Kommunchef
Harry Lundin
Tfn 0584-47 31 03

Socialchef
Majlill Persson
Tfn: 0584-47 32 43

Skolchef
Ann-Sofi Persson
Tfn: 0584-47 33 83

Ekonomichef
Anna Håkansson
Tfn: 0584-47 32 23

Personalchef
Johan Mejman
Tfn: 0584-47 31 83

Utvecklingschef
Mats Fransson
Tfn: 0584-47 31 33

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2018-11-16 05.58

Laxå kommunalkontor

Laxå kommunalkontor

Postadress:
Laxå kommun
Vård och omsorg
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00