Laxå kommun

Hyresregler för idrottshallar

Tagg till lokalen kvitteras ut på receptionen
Laxå kommun tfn: 0584-47 32 24.
1) Ingen aktivitet utan ansvarig ledare
2) Ledaren ansvarar för att ljuset är släckt samt att dörrar och fönster är stängda och låsta när lokalen lämnas.
3) Omklädningsrum och gymnastiksal ska alltid grovstädas. Städmaterial finns vid städutrymmet (Laxå hallen)
4) Skor med svart sula eller skor det blir märken av får ej användas.
5) Använda redskap och material ställs tillbaka på avsedd plats.
6) Skador som uppkommer anmäles omgående till kommunen.
7) Utrymningsdörrar får ej öppnas. (endast vid utrymning)

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl