Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Hyresregler för idrottshallar

Tagg till lokalen kvitteras ut på receptionen
Laxå kommun tfn: 0584-47 32 24.
1) Ingen aktivitet utan ansvarig ledare
2) Ledaren ansvarar för att ljuset är släckt samt att dörrar och fönster är stängda och låsta när lokalen lämnas.
3) Omklädningsrum och gymnastiksal ska alltid grovstädas. Städmaterial finns vid städutrymmet (Laxå hallen)
4) Skor med svart sula eller skor det blir märken av får ej användas.
5) Använda redskap och material ställs tillbaka på avsedd plats.
6) Skador som uppkommer anmäles omgående till kommunen.
7) Utrymningsdörrar får ej öppnas. (endast vid utrymning)

 • Det är endast ansvarig ledare som får släppa in sina deltagare!
  Detta betyder alltså att när ni går ut, måste ni stänga dörren och se till att ingen smiter in. Viktigt att informera både föräldrar och ledare om detta.
  När ni lämnar ska idrottshallen inklusive omklädningsrum alltså vara tom om inte en ansvarig ledare för nästa bokning är där.
 • Om deltagare kommit in i idrottshallen utan ledare måste ni be dem att gå ut.
  Ingen annan ska vara inne i hallen/omklädningsrummen under er bokade tid.
  Idrottshallen inkl. omklädningsrummen måste vara tomma när ni lämnar och det är er ansvarige ledare som går ut sist.
  Det kan ju vara så att tiden/passet efter är inställt och ingen ansvarig ledare kommer.
  Då blir det tillhåll för obehöriga hela kvällen.
 • Om ni upptäcker skador/avvikelser i idrottshallen eller i omklädningsrummen, måste detta rapporteras till kommunen direkt.
  Ta gärna en bild på skadan och mejla alltid till bokningar och berätta vad ni vet.
  Detta gäller även om skadan uppkommit under ert pass. Meddela så fort som möjligt och berätta vad som hänt.
  Vi vill att alla hyrestagare ska trivas och känna sig trygga i våra idrottshallar.

Om vi alla hjälps åt att hålla koll och vara noga med vilka som kommer in i hallen så ökar vi trivseln och minskar skadegörelsen.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson