Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Finnerödja skola

Finnerödja skola

Skolpresentation:

Skolan är från och med höstterminen 2017 en F-6 skola. Vi organiserar oss i ett gemensamt arbetslag för hela skolan.

Skolans utvecklingsmål, prioriterade områden:

Skolan arbetar utifrån kommunens skol- och barnomsorgsplan. Kommunens skolor deltar i en nationell satsning på matematik. Skolan arbetar målmedvetet med läs- och skrivinlärning. Värdegrundsfrågan står alltid i centrum. För att tydliggöra skolans mål för elever och föräldrar har vi arbetat fram ett material som vi kallar för målbyråer. Det använder vi regelbundet för att synliggöra elevernas kunskapsutveckling.

Skolans, arbetslagets kännetecken

Samarbete över gränserna, mellan förskola - skola - skolbarnomsorg. Vi arbetar aktivt med att allt arbete på skolan genomsyras av ett förhållningssätt som vilar på läroplanens värdegrund. Vår närhet till naturen,skogen gör att vi regelbundet har undervisning utomhus.

Övrig information: 

Vi har spetskompetens i:
tal och språk, läsinlärning, utomhuspedagogik, matematik samt socialt samspel.  

Finnerödja skolas värdegrund:

På vår skola

  • ska alla känna trygghet - därför accepterar vi varandras olikheter och tolererar inget våld.  
  • ska vi visa hänsyn och respekt - därför jobbar vi med människors lika värde och förebygger mobbning.  
  • ska vi ha goda relationer - därför tränar vi på att lösa konflikter. 
  • värnar vi om allas självförtroende - därför respekterar vi varandra och tilltalar varandra på ett trevligt sätt.  
  • vill vi att varje barn ska känna lust att lära - därför uppmuntrar vi barnen att jobba efter sin egen förmåga och ta eget ansvar för sitt arbete.  
  • vill vi att barnen ska ha egna åsikter, kunna formulera och stå för dem, samt respektera andras åsikter - därför ger vi dem utrymme för samtal och diskussioner.  
  • ska vi ha en god arbetsmiljö - därför tränar vi på att inte störa varandra eller förstöra för varandra.  
  • vill vi vidga barnens vyer - därför visar vi på olika levnadsförhållanden och uppmuntrar förståelse för det som är annorlunda.  
  • ska alla känna sig välkomna - därför hälsar vi på varandra när vi möts. 
  • tycker vi det är viktigt med ett gott samarbete med hemmen.  

Ledighet beviljas med stor restriktivitet de veckor nationella proven genomförs i årskurs 3, 6 och 9.

Datum för nationella prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektor:
Annie-Frid Johansson
0584-47 31 75

Biträdande rektor:
Ann-Sofie Larsson
070-359 45 55

Administration:
Administratör
Hanna Engvall
0584-47 35 20

Postadress:
Laxå kommun
Finnerödja skola
695 80 Laxå

Besöksadress:
Ordensvägen 1-3, Finnerödja
0584-47 32 81

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl