Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Porla brunn

Kort historik

I Laxå kommun finns talrika minnesmärken som vittnar om en gammal kulturbygd. Till våra äldsta minnesmärken hör ruinerna efter ett antoniterkloster vid Ramundeboda, vilket finns på den plats som allt sedan 1100-talet finns omtalad som rastplats mellan Götars och Svears riken. Här fanns ett berömt gästvgiveri, vilket år 1634 blev postanstalt. Vid denna plats lät

Anders Boij bygga Ramundeboda kyrka år 1686-88. När järnvägens betydelse blev större växte Laxå samhälle snabbt och därför flyttades kyrkan till sin nuvarande plats i Laxå tätort. år 1899.

Under 1940-talet etablerades Oscar Kjellbergs livsverk Esab i Laxå. Detta blev det stora lyftet för stationssamhället som nu växte mycket snabbt. Än idag är Esab en av kommunens största arbetsgivare.

I Porla Brunn startades kurortsverksamheten redan på 1700-talet. Många kända svenskar som t. ex. Selma Lagerlöf har stärkt sin hälsa av det välsmakande källvattnet. Porlavatten som i början av 1920-talet fram till för några år sedan tappades på flaskor i Porla vattenfabrik, serveras idag via vattenautomater på många arbetsplatser och offentliga miljöer. Många av de gamla brunnsbyggnaderna finns fortfarande kvar och är numera tillgängliga för turister. Under brunnskupolen kan man fortfarande dricka brunn.

I naturfagra Hasselfors finns en nästan 400-årig brukshistoria, där Hasselfors Bruk drivit skogsbruk fram till idag. I Hasselfors bruksmuseum finns historien bevarad.

Finnerödja är ett småindustrisamhälle där jordgubben är symbolen för orten. I Finnerödja hembygdsgård finns många hus från bygden bevarade. I ett av dom finns ett skolmuseum inrymt.

I Tiveden finns många sägner och historier om rövare och troll. Anledningen är de djupa mäktiga skogarna som fortfarande inbjuder till egna fantasier om övernaturliga väsen. 1983 invigdes Tivedens nationalpark av Kung Carl XVI Gustaf. Parken besöks årligen av mer än 100 000 människor.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson