Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens kvalitet i korthet är en årlig jämförelse av kommunens nyckeltal inom fem olika områden.

  • Tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter
  • Kommunens information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Syftet med KKIK är att kommuninvånarna ska få tillgång till information om den kvalitet som kommunen tillhandahåller på sina tjänster och service, samt även kunna jämföra den egna kommunens kvalitet mot landets övriga kommuner.

Resultat i jämförelsen används även av kommunens förvaltningar för att kontinuerligt följa upp och förbättra servicen till kommuninvånarna.

Laxå kommun
695 80 Laxå
Tel: 0584-47 31 00

Besöksadress: Postgatan 2-4

Kontaktperson:
Kristina Edström
Controller
0584-47 33 82

Sidansvarig: Kristina Edström

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson