Laxå kommun
Laxå kommun

Skolbibliotek

Laxå bibliotek sköter skolbiblioteken i kommunen. Verksamheten i förskoleklass samt skolår 1 - 6 bygger på bemannade schemalagda bibliotekstider för klasserna då barnen lånar böcker för skolarbete och fritidsläsning. Bibliotekspersonalen arbetar också med att skapa läslust samt att tillsammans med lärarna utveckla informationskompetensen.

På Centralskolans bibliotek, för skolår 4 - 9, lånar eleverna efter behov och intresse till skolarbete och fritidsläsning. Bibliotekarien handleder elever i skolbiblioteket när de arbetar med olika arbetsuppgifter, ger råd och tips när det gäller skönlitteraturläsning, arbetar tillsammans med lärarna med att träna eleverna att använda rätt källor vid rätt tillfälle samt att vara källkritiska.

I årskurs 5 och 8 får eleverna träffa en författare som berättar och inspirerar till läsning och skrivande.


Centralskolan

Bemannade öppettider:

Måndag em, tisdag fm och em, onsdag fm, torsdag fm och em, fredag fm.

Interiör Centralskolans bibliotek

Finnerödja

Bemannade skolbibliotekstider:

Onsdag fm

Interiör Finnerödja bibliotek

Saltängsskolan

Bemannade skolbibliotekstider:

Eleverna går till huvudbiblioteket, tisdag fm och torsdag fm.


Interiör Saltängsskolans bibliotek

Sidansvarig: Regina Wängdahl

Uppdaterad av: Julia Fantenberg Persson 2019-09-20 13.11

Kontaktuppgifter

Skolbibliotek i Laxå kommun:

Centralskolans bibliotek Ansvarig: Sofie Nordenhaag-Law Tfn: 0584-47 32 46 (Laxå bibliotek)

Julia Fantenberg Persson
Tfn: 0584-47 32 46 (Laxå bibliotek)

Finnerödja skolas bibliotek
Ansvarig: Julia Fantenberg Persson
Tfn: 0584-47 31 96 (Laxå bibliotek)

  
Saltängsskolans bibliotek
Ansvarig: Anna-Sarah Lefebvre Eriksson
Tfn: 0584-47 31 96 (Laxå bibliotek)