Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Digitalisering av 53 Naturpärlor

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen LONA

Laxå Kommun genomför just nu ett LONA projekt med digitalisering av boken 53 Naturpärlor i Tivedens Ekoturismområde/Laxå kommun. Det ska översättas till finska, engelska, tyska och nederländska.

Projektet syftar till information och folkbildning och det bidrar därmed bland annat till att uppfylla miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt och djurliv. Andra miljökvalitetsmål som också berörs är Levande skogar och Myllrande våtmarker.

”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt”

Mer information finns på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidansvarig: Malin Johansson

Uppdaterad av: Anna Eriksson