Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Skogsträdgård på Tivedstorp

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen LONA

Pågående projekt i LONA – Lokala naturvårdssatsningen.

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

I Tivedstorp anläggs en skogsträdgård för att etablera ett hållbart ekosystem, som på sikt kan ge ekologisk närproduktion av föda och även att stärka den biologiska mångfalden och våtmarker. Projektet kommer också att fungera som en öppen plats för studiebesök.

Sidansvarig: Malin Johansson

Uppdaterad av: Arash Vahdati