Laxå kommun
Laxå kommun

Neuvonpito

Vähemmistölain mukaan kunnan tulee koota vähemmistön edustajat neuvonpitoon päätettäessä asioista, jotka koskevat vähemmistöä. Laxån kunnassa neuvonpito tapahtuu avoimissa kokouksissa neljä kertaa vuodessa. Neuvonpito on avoin kaikille, joilla on suomalainen tausta.

Samråd

Enligt minoritetslagen ska kommunen ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem samt vikten av att samråda med minoriteterna. Samråd sker genom öppna möten fyra gånger om året. Samrådsformen är öppen för alla med finsk bakgrund.

Minnesanteckningar förs vid samråden. Dessa publiceras på denna sida.

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet