Laxå kommun
Laxå kommun

Kulttuuri

Laxån kunnalla on hallintoaluekuntana erityinen vastuu toimia niin, että ruotsinsuomalaiset voivat säilyttää kulttuurinsa ja kehittää sitä. Kulttuurielämä on luonteva areena käsitellä kieli- ja identiteettikysymyksiä. Kulttuuritarjontaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon se, että on erilaisia käsityksiä siitä, mitä ruotsinsuomalainen kulttuuri on ja millä kielellä sitä esitetään. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ruotsinsuomaiseen kulttuuritarjontaan.

Kultur

Som en del av förvaltningsområdet för finska språket har Laxå kommun ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för den sverigefinska minoriteten att behålla och utveckla sin kultur. Kulturlivet är en arena där den kulturella identiteten utifrån minoritetsperspektivet på ett naturligt sätt kan lyftas fram. Inom den sverigefinska minoriteten finns det en stor mångfald när det gäller språkkunskap och förståelse om vad som är sverigefinskt kultur. Kulturutbudet ska därför planeras i samråd med den sverigefinska minoriteten.

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet