Laxå kommun
Laxå kommun

Lapset ja nuoret

Vähemmistökielen säilyminen elinvoimaisena edellyttää, että lapset ja nuoret käyttävät kieltä. Vähemmistökielilain mukaan lapsen mahdollisuutta kehittää kielellinen ja kulttuurinen identiteetti tulee erityisesti edistää. Siksi lapsilla, jotka puhuvat vähemmistökieltä ja/tai joilla on yhteys kansalliseen vähemmistöön on oikeus oppia kieltä. Koska Laxån kunta kuuluu Suomen kielen hallintoalueeseen lapsilla on oikeus esikouluopetukseen suomen kielellä. Oikeus äidinkielenopetukseen vähemmistökielissä koskee kaikkia Ruotsin kuntia.

Barn och unga

Barn och unga har en viktig roll för att ett minoritetsspråk ska ges förutsättningar att överleva på sikt. Enligt minoritetslagen ska barns möjlighet att utveckla en kulturell identitet och använda sitt minoritetsspråk särskilt främjas (§4). Laxå kommun är en del av förvaltningsområdet för finska språket vilket innebär att barn som talar finska eller har anknytning till finska språket har rätt till förskoleundervisning på finska. Rätten att få modersmålundervisning i minoritetsspråk gäller i hela Sverige.

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet