Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Bild på ett sammanträde.Förstora bilden

Social- och omsorgsnämnden

Social- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för all verksamhet inom vård och omsorg. Exempel på verksamheter som social- och omsorgsnämnden har ansvaret över är äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, socialpsykiatrin, handikappomsorgen samt ensamkommande barn. Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Socialutskottet

Social- och omsorgsnämnden har ett socialutskott. Socialutskottet behandlar de individärenden, som tjänstemännen inte själva har rätt att ta beslut om. Socialutskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, alla valda från social- och omsorgsnämndens ordinarie ledamöter.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Social- och omsorgsnämnden
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå

Social- och omsorgsnämndens
ordförande:
Jerry Karjalainen
Tfn: 0584-47 32 78

Socialchef:
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 32 43

Nämndsekreterare:
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

Protokoll

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Anna Eriksson