Laxå kommun
Laxå kommun

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Laxå kommun består av hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård samt förebyggande verksamhet.

Du som är äldre har rätt att ansöka om hjälp, om du inte själv eller på annat sätt kan tillgodose dina behov för att uppnå skälig levnadsnivå. Hjälpen inom äldreomsorgen är alltid behovsprövat, och utgår från den enskildes individuella behov och diagnos.
 
Biståndshandläggare utreder och beslutar om insatserna, och dess omfattning. Dina behov avgör rätten till hjälp, och behovet styrs av vad du klarar och inte klarar i din vardag.

Projekt - motverka ofrivillig ensamhet hos äldre

Laxå kommun, tillsammans med bland annat Sydnärkes folkhälsoenhet, deltar i ett projekt som går ut på att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

Att lära sig nya saker, träffa nya människor och kanske möta gamla bekanta gör att vardagen blir roligare. Att upptäcka gemensamma intressen tillsammans med andra skapar guldkant i tillvaron. Därför tycker vi att du ska hänga med på någon av aktiviteterna som vi kommer genomföra. Många aktiviteter är gratis. Aktivitetsschemat ser du nedan.

Välkommen!

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Äldreomsorgen
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.