Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan medföra att du behöver extra hjälp och stöd i din vardag.

Det kan ofta uppfattas som att människor med funktionsnedsättning, alltid är handikappade. Oftast är det dock hinder i omgivningen som gör att en person blir handikappad.

Om du har ett fysiskt, psykiskt eller en intellektuell funktionsnedsättning, har du möjlighet att ansöka om stöd och service för att kunna leva som andra, och aktivt delta i samhället.

Biståndshandläggare utreder och beslutar om insatserna, och dess omfattning. Kontaktuppgifter och telefontider till biståndshandläggarna i kommunen.

Alla som arbetar inom funktionsnedsättning har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Hur gör jag för att få hjälp?

För att få hjälp och stöd i din vardag, behöver du kontakta en biståndshandläggare för utredning. För att kunna utreda vilka behov du har, måste du göra en ansökan hos biståndshandläggaren. Det kan du göra genom att ringa eller skicka in en ansökningsblankett.

Vad kostar det?

Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftsfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamhet, kulturella verksamheter och måltider vid korttidsboende och korttidstillsyn.

Taxe- och avgiftsnämnden debiterar hälso- och sjukvård för personer som tillhör LSS. Dessa insatser rapporteras av distriktssköterskan.

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson