Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Bild på händer.

Anhörigstöd

Varför anhörigstöd?

Hjälper du en annan människa att klara sin vardag? Det ger mening och glädje att hjälpa en annan människa, men det kan ändå finnas stunder som känns tunga. Då kan det kännas skönt att få stöd i sin situation. Stödet från dig som anhörig är ovärderligt både för den som får din hjälp och för kommunen. Vi vill därför också värna om dig genom att erbjuda stöd och möjlighet till egen tid.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk/beroende och inte längre klarar av vardagen på egen hand. Anhörig kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja den som är anhörig. Då ingen situation är den andra lik, är det viktigt att stödet man får är individuellt anpassat och olika stödformer kan kombineras. För en del är det tillräckligt stöd att veta att någon ringer med jämna mellanrum och frågar hur man mår. Andra känner att de behöver få egen tid och kanske åka bort ett tag. Tanken är att stödet ska ge ökad livskvalitet både för den anhörige och den som får hjälp.

Stödet kan rikta sig direkt till anhörigvårdaren. Exempel på det är stödsamtal, anhörigcirkel, "må-bra" aktiviteter, information och utbildning. Dessa former är kostnadsfria och kräver inget biståndsbeslut. Stödet kan också vara riktat till den vårdbehövande men även fungera som ett stöd till anhöriga ex. dagverksamhet, avlösning i hemmet. En del stöd är behovsprövade insatser som utreds av en handläggare ex. korttidsvård, hemtjänst m.m. Vi i anhörigstödteamet kan visa vägen till rätt instans för olika hjälpinsatser.

Är du intresserad av att veta mer eller vill du efterfråga någon annan form av stöd? Kontakta kommunens anhörigstödjare. Vi har tystnadsplikt och behandlar alla med respekt och värme.

Här kan du hitta information om anhörigstöd på olika språk.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Anhörigstöd
695 80 Laxå

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson