Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Hissar och andra motordrivna anordningar

Du som äger en hiss eller annan motordriven anordning ska se till att den fungerar, besiktigas och underhålls. Syftet är att anordningen ska uppfylla kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Exempel på motordrivna anordningar: Hissar, avsedda för transport av personer eller gods. Rulltrappor eller rullramper. Linbaneanläggningar, som släpliftar, kabinbanor eller stolsliftar. Portar, dörrar, galler, grindar som är avsedda för passage av personer eller fordon. Hissar och andra motordrivna anordningar ska kontrolleras med återkommande intervaller. För hissar gäller det en gång om året. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ansvarar för att detta görs och rapporteras in till kommunen. Om det inte görs kan kommunen ge ett användningsförbud på hissen (eller annan motordriven anordning) fram tills att besiktning genomförs. Kontrollen ska göras av en person som har behörighet att besiktiga motordrivna anordningar. Om du som är ansvarig använder en anordning som inte godkänts vid besiktningen kan du behöva betala en byggsanktionsavgift. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska övervaka att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar efterlevs. Kontakt Maria Gren Plan- och byggchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Anna Eriksson