Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Hygienlokaler

En hygienlokal är en verksamhet som erbjuder allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Vissa lokaler för yrkesmässig hygienisk behandling måste anmälas till miljöavdelningen innan de kan starta medan andra inte behöver det.   Anmälningspliktiga verksamheter är sådana som innebär risk för blodsmitta genom att använda skärande/stickande verk­tyg i samband med behandlingen. Gemensamt för alla, oavsett om de är anmälningspliktiga eller inte, är att de ska uppfylla kraven i miljöbalken. Miljöavdelningen kontrollerar detta genom sin tillsyn. Så anmäler du din anläggning Om du planerar att öppna en verksamhet som är anmälningspliktig, ska du skicka in din anmälan till miljöavdelningen minst sex veckor innan du ska starta verksamheten. Blanketter och e-tjänster Om din verksamhet förändras, flyttas, utökas, upphör, ändrar fakturaadress eller om någon annan tar över verksamheten, ska du kontakta miljökontoret om ändringen så fort som möjligt. Om du startar eller driver verksamhet som ska anmälas enligt miljöbalken, utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift. Egenkontroll Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Genom att ha dokumenterade rutiner blir det lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för miljöavdelningen. Miljöavdelningen utför även platsbesök på de verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikten, för att kontrollera att man arbetar effektivt för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Ny lag som kan påverka dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet I maj 2021 beslutade riksdagen om att införa en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen gäller från och med 1 juli 2021 och innebär bland annat förändringar i anmälningsplikten för vissa yrkesmässiga hygieniska verksamheter.   I samband med att den nya lagen börjar gälla sker en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.   Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner. Dessa behandlingar är kvar under kommunens tillsyn. Kontakt Rickard Andersson Miljöchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Anna Eriksson